Kā nomainīt priekšējās atsperes VW GOLF 4 (1J1) [AUTODOC VIDEOPAMĀCĪBA]
Kā nomainīt priekšējās atsperes VW GOLF 4 (1J1) [AUTODOC VIDEOPAMĀCĪBA]


Nepieciešamie instrumenti:
Stiepļu suka
WD-40 aerosols
Bremžu sistēmu tīrītājs
Vara smērviela Kombinētā atslēga Nr 18
Kombinētā atslēga Nr 22
Muciņas uzgalis nr. 13
Muciņas uzgalis nr. 18
Muciņas uzgalis nr. 21 HEX uzgalis nr. H7.
12 kanšu muciņa nr. 30
Pneimo muciņa Nr 17
Amortizatora muciņa Sprūdatslēga
Dinamometriskā atslēga
Plakanais Skrūvgriezis
Tapu caurumsitnis
Vītņurbja atslēga
Āmurs Ierīce atsperu saspiešanai
Hidrauliskais pacēlājs
Spārna pārklājs
Riteņa fiksētājs 1. Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.
Izmantojiet HEX Nr. H7. 2. Notīriet rumbas stiprinājumus.
Izmantojiet WD-40 aerosolu. 3. Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.30.
Izmantojiet vītņurbja atslēgu. 4. Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to. 5. Atskrūvējiet riteņu skrūves.
Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 AUTODOC iesaka:
Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves. 6. Atvienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu no amortizatora statņa.
Izmantojiet plakano skrūvgriezi. 7. Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Notīriet visus sviru savienojumus.
Izmantojiet metāla birsti.
Izmantojiet WD-40 aerosolu. 8. Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalsta savienojumu ar balstiekārtas sviru.
Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13.
Izmantojiet vītņurbja atslēgu. 9. Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu.
Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.30. 10. Apstrādājiet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma rievas.
Izmantojiet WD-40 aerosolu. 11. Noņemiet piedziņas vārpstu.
Izmantojiet tapu caurumsitni.
Izmantojiet āmuru. 12. Paceliet grozāmasi.
Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu. 13. Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18.
Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.
Izmantojiet vītņurbja atslēgu. 14. Izņemiet stiprinājuma skrūvi. 15. Atlaidiet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni pie grozāmass. Izmantojiet speciālu muciņu amortizatora demontāžai. 16. Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm. AUTODOC iesaka:
Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem. 17. Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. 18. Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu AUTODOC iesaka:
Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni. 19. Noņemiet amortizaotra statni. 20. Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē. AUTODOC iesaka:
Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem. Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā. Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos. 21. Saspiediet atsperi. 22. Apstrādājiet amortizatora statnes kātu.
Izmantojiet metāla birsti.
Izmantojiet WD-40 aerosolu. 23. Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni.
Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojiet HEX Nr. H7.
Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. 24. Noņemiet augšējo statnes balstu. 25. Atbrīvojiet vīto atsperi. 26. Noņemiet atsperi. AUTODOC iesaka:
Uzmanīgi aplūkojiet amortizatora balstu, putekļu gumiju un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos. 27. Uzstādiet atsperi uz amortizatora. 28. Saspiediet atsperi. 29. Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni. 30. Pievelciet amortiztora statņa klaņa uzgriezni.
Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojiet HEX Nr. H7.
Izmantojiet dinamometrisko atslēgu.
Griezes moments 60 Nm. AUTODOC iesaka:
Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes. 31. Atlaidiet atsperi. 32. Noņemiet samontēto amortizatora statni. 33. Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas. 34. Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu
Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13.
Nepievelciet to. AUTODOC iesaka:
Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet amortizatora statni, izskrūvējot stiprinājuma skrūves. 35. Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet metāla birsti.
Izmantojiet WD-40 aerosolu. 36. Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass. 37. Uzstādiet stiprinājuma skrūvi. 38. Izņemiet zem grozāmass esošo balstu. AUTODOC iesaka:
Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem. 39. Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojiet metāla birsti.
Izmantojiet WD-40 aerosolu. 40. Apstrādājiet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma rievas.
Izmantojiet vara smērvielu. 41. Uzstādiet piedziņas vārpstu riteņa rumbā. 42. Pieskrūvējiet lodbalsta stiprinājumus.
Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13.
Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. 43. Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass.
Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.
Izmantojiet dinamometrisko atslēgu.
Griezes moments 105 Nm. 44. Pievienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu pie amortizatora statņa. 45. Uzskrūvējiet piedziņas vārpstas uzgriezni.
Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.30.
Izmantojiet vītņurbja atslēgu. 46. Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus.
Apstrādājiet visas savienojošās sviras.
Izmantojiet vara smērvielu. 47. Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku.
Izmantojiet vara smērvielu. 48. Notīriet bremžu diska virsmu.
Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju. AUTODOC iesaka:
Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes. 49. Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves.
Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 AUTODOC iesaka:
Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves. 50. Nolaidiet automašīnu. 51. Pievelciet piedziņas vārpstas uzgriezni.
Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu.
Griezes moments 115 Nm. 52. Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu.
Griezes moments 120 Nm. 53. Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.
Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22. Izmantojiet HEX Nr. H7.
Izmantojiet dinamometrisko atslēgu.
Griezes moments 50 Nm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *