Λειτουργία ηλιακού ανεμόμυλου με φακό…Samsung Galaxy!! (από τη LAGI.PLAN – www.solar-toys.gr)


By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr) By Solar Toys (www.solar-toys.gr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *